MenuZoekenEmail

Werkwijze

No video selected.

Het Sociaal Wijkteam Ambacht werkt net als het nieuwe Jeugdteam Wijkteam Ambacht volgens vaste stappen en altijd in overleg met u.

De gemeente wil minder bureaucratie en meer snelheid. Daarom heeft het Sociaal Wijkteam de opdracht om minder met standaardregels en formulieren te werken en meer in overleg met u. U bepaalt dan ook samen welke oplossing het best bij u past en doorloopt daarvoor grofweg drie stappen:

stap 1: eigen kracht
U bepreekt wat aan de hand is. Wat kunt u daarin zelf nog doen, eventueel met behulp van uw familie, vrienden of buren?

stap 2: algemene voorzieningen
U gaat met de medewerker van het Sociaal Wijkteam na of u gebaat bent bij lokale ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van advies of tijdelijke ondersteuning door het Jeugdteam, speciale activiteiten, gezamenlijke eetmogelijkheden, Algemeen Maatschappelijk Werk, advies van het Bureau Sociaal Raadslieden, eerste ondersteuning bij schulden of de voedselbank. Of kan een vrijwilliger iets voor u betekenen? Biedt mantelzorgondersteuning uitkomst? Er is een groot aanbod aan algemene voorzieningen in onze eigen gemeente waarop u vrij eenvoudig een beroep kunt doen.

stap 3: maatwerkvoorzieningen
Is er, ondanks het doorlopen van de eerste twee stappen toch behoefte aan een oplossing op maat? Is er bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning nodig, een woningaanpassing, doelgroepenvervoer, begeleiding van iemand met een beperking, specialistische zorg, dagbesteding of een verblijf? Dan zorgt de medewerker van het team ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt. Dat kan ook bij de Sociale Dienst Drechtsteden zijn.