MenuZoekenEmail

Wie zijn wij?

No video selected.

1.     Wie zijn wij

In het Sophia Sociaal Team werken jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams en sociale professionals van De Sociale Basis. Ook zijn er samenwerkingen  Jong JGZ en Yulius. Ons team bestaat uit professionals met ruime ervaring in hun vakgebied. 

U vindt de volgende specialismen in het wijkteam: 

 • Receptioniste
 • Medewerkers van De Sociale Dienst Drechtsteden
 • Ouderenadviseur
 • Adviseur geldzaken
 • Sociaal professional GGZ
 • Sociale professionals
 • Jeugdprofessionals
 • Jeugdprofessional auti- poli
 • Schoolmaatschappelijk werkers
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Orthopedagoog
 • Gedragswetenschapper

Uitgelicht:

 • Sociale professionals
  Met hen kunt u problemen bespreken. Bijvoorbeeld problemen in uw relatie of in het gezin. Of als u moeite hebt met het verlies van iemand of met een echtscheiding. Ook kunt u praten over bij ziekte, stress, problemen met werk, geldzorgen of huiselijk geweld. De maatschappelijk werker wijst u misschien ook het aanbod van trainingen in de gemeente (denk aan rouwverwerking, sociale vaardigheden en eetproblematiek).
 • Jeugdprofessionals
  Met hen kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals dagelijks terecht met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Denk aan onderwerpen als slapen, voeding, pesten, alcohol, zakgeld, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema's. Ook ondersteunen de jeugdprofessionals bij het aanvragen van specialistische hulp.
 • Adviseur geldzaken.
  De adviseur geldzaken werkt vanuit het Financieel Hulphuis en ondersteunt met financiële vragen zoals de aangifte inkomstenbelasting, de aanvraag van toeslagen, het ordenen van administratie et. Ook signaleert de adviseur schuldenproblematiek en verwijst zo nodig door.
 • Medewerkers Jeugdteam op locatie
  In het jeugdteam op locatie (JOL) werken  schoolmaatschappelijk werkers, een orthopedagoog en een  jeugdverpleegkundige.  Het JOL biedt preventieve hulpverlening op voorscholen en scholen gericht op de ontwikkeling van het (jonge) kind.
 • Ouderenadviseurs
  Zij zijn er voor u als u 55 jaar of ouder bent, maar ook als u jonger bent dan dat en leeft met een sociale, psychische of lichamelijke beperking. Woont u nog zelfstandig en hebt u tijdelijk hulp nodig? De ouderenadviseurs adviseren u graag over zorg, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Maar ook over administratieve zaken en vergoedingen. Zij kunnen u helpen aan hulp door vrijwilligers, cursussen en activiteiten. Ook weten zij hoe u ondersteuning kunt krijgen bij klussen in en om uw woning.
 • Medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden
  Zij geven u informatie over algemene Wmo-voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld activiteiten, dienstencentra, maaltijden, alarmering, klussendienst, boodschappendienst, dagopvang, tijdelijke opname en seniorenvervoer. Ook lichten zij u voor over de maatwerkvoorzieningen Wmo van de Sociale Dienst Drechtsteden. Denk daarbij aan huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, scootmobiels en voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zij bieden ook informatie over de ondersteuning van mantelzorgers en hulp door vrijwilligers. 
  Ze weten wat er mogelijk is aan ondersteuning en activiteiten voor (ex-)patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Ook voor informatie over (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening, het vinden van een baan en de Wet Inburgering kunt bij de medewerkers van de sociale dienst Drechtsteden terecht.
 • Sociale professional GGZ
  Onze specialist GGZ ondersteunt mensen die te maken hebben met psychische problemen. Zij ondersteunt patiënten, maar ook omstanders die te maken hebben met een psychiatrische stoornis. Ze werkt nauw samen met de huisartsen en behandelaars. 

Er is een samenwerking met:

 • Sociaal raadslieden
  Elke 2 weken is er een sociaal raadsvrouw van Bureau Sociaal Raadslieden aanwezig om de inwoners van Hendrik Ido Ambacht te adviseren op het gebied van sociaal juridische zaken, zoals echtscheiding, toeslagen, bezwaarschriften enz. 
 • Jongerenwerk
  Het Sophia Sociaal Team heeft korte lijnen met het Jongerenwerk in Ambacht. Samen met hen maken we gebruik van alle kennis die beschikbaar is over gezinnen, zowel achter de voordeur als op straat. 
 • Het A- team 
  Het Sophia Sociaal Team werkt ook samen met het A-team van de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij kunnen u helpen als u financiële problemen ervaart en het overzicht hierin kwijt bent. Zij helpen u met het uitzoeken en ordenen van uw papieren en helpen u op weg richting hulp en ondersteuning vanuit de afdeling schuldhulpverlening van de SDD.
 • Mantelzorgondersteuning
  Ook de mantelzorgondersteuning is nauw verbonden aan het Sophia Sociaal Team. Samen proberen we de (verborgen) mantelzorgers bewust en herkenbaar te maken. Regelmatig wordt de cursus 'Zorg de baas' gegeven met een medewerker van het wijkteam en een mantelzorgondersteuner. Mantelzorgondersteuning is er óók voor kinderen/ jongeren die zorgen voor ouder, broer of zus met een ziekte of beperking.
 • Vluchtelingenwerk
  Samen met vluchtelingenwerk coördineren we de zorg rondom de statushouders die in Hendrik Ido Ambacht komen wonen. Het Sophia Sociaal Wijkteam zorgt voor extra hulp in de vorm van dorpsmaatjes die de gezinnen ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten.