MenuZoekenEmail

Wie zijn wij?

No video selected.

Het Sociaal Wijkteam Ambacht is een samenwerking tussen de gemeente, de Dienst Gezondheid en MEE Drechtsteden, Vivenz, De Blije Borgh en Yulius. Ons team bestaat uit professionele sociaal werkers met ruime ervaring in hun vakgebied. 

U vindt de volgende specialismen in het wijkteam: 

5

 • Algemeen Maatschappelijk Werkers
  Met hen kunt u problemen bespreken. Bijvoorbeeld problemen in uw relatie of in het gezin. Of als u moeite hebt met het verlies van iemand of met een echtscheiding. Ook kunt u praten over bij ziekte, stress, problemen met werk, geldzorgen of huiselijk geweld. De maatschappelijk werker wijst u misschien ook het aanbod van trainingen in de gemeente (denk aan rouwverwerking, sociale vaardigheden en eetproblematiek).
 • Ouderenadviseurs
  Zij zijn er voor u als u 55 jaar of ouder bent, maar ook als u jonger bent dan dat en leeft met een sociale, psychische of lichamelijke beperking. Woont u nog zelfstandig en hebt u tijdelijk hulp nodig? De ouderenadviseurs adviseren u graag over zorg, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Maar ook over administratieve zaken en vergoedingen. Zij kunnen u helpen aan hulp door vrijwilligers, cursussen en activiteiten. Ook weten zij hoe u ondersteuning kunt krijgen bij klussen in en om uw woning.
 • Wmo-adviseurs
  Zij geven u informatie over algemene Wmo-voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld activiteiten, dienstencentra, maaltijden, alarmering, klussendienst, boodschappendienst, dagopvang, tijdelijke opname en seniorenvervoer. Ook lichten zij u voor over de maatwerkvoorzieningen Wmo van de Sociale Dienst Drechtsteden. Denk daarbij aan huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, scootmobiels en voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zij bieden ook informatie over de ondersteuning van mantelzorgers en hulp door vrijwilligers. 
  Ze weten wat er mogelijk is aan ondersteuning en activiteiten voor (ex-)patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Ook voor informatie over (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening, het vinden van een baan en de Wet Inburgering kunt bij de Wmo-ondersteuners terecht.
 • Cliëntondersteuners voor kwetsbare mensen
  Zij bieden vooral ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletstel (NAH), een chronische ziekte of een vorm van autisme. Zij kijken samen met u welke ondersteuning passend is bij uw situatie en hoe die georganiseerd kan worden. 
 • Wijkverpleegkundige
  Zij ondersteunt patiënten thuis, gaat na waar iemand behoefte aan heeft en bespreekt binnen het wijkteam welke ondersteuning er nodig is. De wijkverpleegkundige werkt samen met huisartsen en praktijkondersteuners.
 • GGZ-specialist
  Onze specialist GGZ ondersteun mensen die te maken hebben met psychische problemen. Zij ondersteunt patiënten, maar ook omstanders die te maken hebben met een psychiatrische stoornis. Ze werkt nauw samen met de huisartsen en behandelaars. 

Samenwerking met:

 • Sociaal raadslieden
  Elke 2 weken is er een sociaal raadsvrouw van Vivenz aanwezig om de inwoners van Hendrik Ido Ambacht te adviseren op het gebied van sociaal juridische zaken, zoals echtscheiding, toeslagen, bezwaarschriften enz. 
 • Jongerenwerk
  Het sociaal wijkteam heeft korte lijnen met het Jongerenwerk in Ambacht. Samen met hen maken we gebruik van alle kennis die beschikbaar is over gezinnen, zowel achter de voordeur als op straat. 
 • de Sociale Dienst Drechtsteden
  Het Sociaal Wijkteam werkt ook samen met het A-team van de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij kunnen u helpen als u financiële problemen ervaart en het overzicht hierin kwijt bent. Zij helpen u met het uitzoeken en ordenen van uw papieren en helpen u op weg richting hulp en ondersteuning vanuit de afdeling schuldhulpverlening van de SDD.
 • Mantelzorgondersteuning
  Ook de mantelzorgondersteuning is nauw verbonden aan het wijkteam. Samen proberen we de (verborgen) mantelzorgers bewust en herkenbaar te maken. Regelmatig wordt de cursus 'Zorg de baas' gegeven met een medewerker van het wijkteam en een mantelzorgondersteuner. 
 • Politie
  Samen met de politie werkt het sociaal wijkteam mee aan de veiligheid in uw wijk. We hebben korte lijnen en gaan samen op pad wanneer de situatie daarnaar vraagt.
 • Vluchtelingenwerk
  Samen met vluchtelingenwerk coördineren we de zorg rondom de statushouders die in Hendrik Ido Ambacht komen wonen. Het sociaal wijkteam zorgt voor extra hulp in de vorm van dorpsmaatjes die de gezinnen ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten.