MenuZoekenEmail

Wie kan ik bellen bij een crisis?

No video selected.

De zorg is in Nederland vanaf 2015 anders georganiseerd. Ook sommige telefoonnummers van crisisdiensten zijn veranderd. De belangrijkste telefoonnummers op een rij:

situatie

Binnen kantooruren
(9.00-17.00 uur)

Buiten kantooruren of in het weekend
(17.00-9.00 uur)

Levensbedreigend noodgeval

112
(brandweer, politie en medische hulpdiensten)

Huiselijk geweld en kindermishandeling

0800-2000
Veilig Thuis

Acute psychiatrische crisis

Uw eigen huisarts

(078) 65 42 600
Huisartsenpost Dordrecht

Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige

(078) 68 22 416
Jeugdteam Ambacht

(078) 65 42 600
Huisartsenpost Dordrecht

Niet acute opvoed- of opgroeiproblemen

(078) 68 22 416
Jeugdteam Ambacht
(of eigen huisarts)

-

Sociaal-emotionele problemen volwassene

(078) 68 22 416
Sociaal Wijkteam Ambacht
(of eigen huisarts)

(088) 123 7070
Vivenz Crisisdienst

Overlast van of zorgen over een buurtbewoner die
zorg nodig heeft (bijvoorbeeld bij psychische problemen, eenzaamheid of verslaving)

0909-635 37 86
Meldpunt Zorg en Overlast

-