MenuZoekenEmail

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

De eerste verschijnselen
De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen, maar kunnen ook vrij plotseling zijn. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending of een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, de administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen.

Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld moeite met:
- zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd;
- zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden;
- zich oriënteren;
- het juiste woord vinden;
- nieuwe dingen leren;
- zijn emoties onder controle houden;
- beslissingen nemen;
- rekenen en met geld omgaan.

Is het dementie?
U loopt naar de keuken om iets te pakken, maar daar aangekomen weet u niet meer wat het was. U komt de laatste tijd wel vaker niet op het juiste woord. Of u vindt dat uw naaste zich de laatste tijd anders gedraagt? Bent u op zoek naar meer informatie over dementie? Alzheimer Nederland helpt u graag met verschillende thema, die u gratis kunt aanvragen.

Advies en ondersteuning
Het Sociaal Wijkteam Ambacht kan u helpen bij allerlei zaken in het dagelijks leven, ook als u nog geen diagnose of indicatie voor speciale zorg hebt. Het Sociaal Wijkteam helpt u met:

  • vragen over wonen, zorg en welzijn;
  • mobiel blijven;
  • anderen ontmoeten;
  • het aanvragen van huishoudelijke hulp of verpleging;
  • uw administratie op orde houden;
  • dagbesteding voor mensen zonder indicatie;
  • een vast contactpersoon, die u en uw naasten begeleidt in het proces van dementie;
  • ondersteuning van de mantelzorger(s);
  • het eventueel vinden van een vrijwilliger om u te helpen;
  • tips over activiteiten en bijeenkomsten rond dementie en mantelzorg.

Hulp nodig?
Maak een afspraak met het Sociaal Wijkteam Ambacht via T (078) 68 22 416, bezoek één van de inlooppunten of stel uw vraag digitaal.

Naar de huisarts
Denkt u dat het om dementie gaat? De huisarts kan vaststellen of het echt zo is en wat de oorzaak van de dementie is. Als de huisarts vermoedt dat het dementie is, zal hij doorverwijzen naar een specialist. U kunt het gesprek met de huisartsen voorbereiden door eens op te schrijven welke verschijnselen u ziet.

Handige links:
10 signalen van dementie
www.dementie.nl
soorten dementie
Alzheimer café's