MenuZoekenEmail

Sociaal-juridisch advies

In Cultureel Centrum Cascade treft u niet alleen het Sociaal Wijkteam Ambacht aan, maar ook de sociaal raadslieden. U kunt in Cascade, in de even weken, op woensdagochtend een beroep doen op de sociaal raadslieden. Aan hen kunt u vragen of problemen voorleggen op het gebied van:
  • uitkeringen en sociale voorzieningen;                                 
  • arbeidszaken;
  • studiefinanciering; 
  • consumentenzaken; 
  • belastingen;    
  • vreemdelingenzaken; 
  • wonen;  
  • voorzieningencheck; 
  • echtscheiding en andere familierechtelijke zaken;

Wat mag u verwachten?
De sociaal raadslieden vertellen u welke regelingen, wetten of voorzieningen in uw bepaalde situatie van belang zijn en welke instanties deze uitvoeren. In een gesprek wordt de gevolgen van wetten en regelingen voor u duidelijk. Ook wordt aan u verteld welke rechten en plichten u hebt. U krijgt advies over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Als er voor de oplossing van het probleem of de beantwoording van de vraag een andere persoon of instantie nodig is, dan krijgt u informatie hoe u met deze persoon of instantie in contact kunt komen. Eventueel treedt de sociaal raadsvrouw  of –man ook op als bemiddelaar tussen u en bedrijven of instanties.

Sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van formulieren (met uitzondering van de aanvraag schuldhulpverlening, verzoekschrift WSNP en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van bezwaarschriften.
De dienstverlening is gratis en alleen bestemd voor de inwoners van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat neemt u mee?
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het nodig dat u alle formulieren of brieven die met uw vraag te maken hebben, meeneemt naar het spreekuur.

Openingstijden en bereikbaarheid:
Open op de dinsdagmorgen in de even weken, van 9.00 tot 12.30 uur Bureau Sociaal Raadslieden Hoge Kade 50 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht www.vivenz.nl

Afspraken maken
Een afspraak kunt u maken kan via de receptie, telefoonnummer: 088-1237011. De afspraken zijn alleen mogelijk op woensdag in de even weken van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen, of telefonisch van maandag tot en met donderdag, tussen 09.00 en 16.30 uur. T 088 123 70 11.

Handige links: